Kostol svätého Michala Archanjela, Chrenovec 1339 - 1947

Kostol bol postavený východozápadným smerom. Svätyňa mala obdĺžnikový tvar zakončený polygonálnou apsidou. Apsida sa zachovala spoločne aj s oltárom dodnes. Klenba bola krížna gotická. Okná a dvere mali lomené oblúky a boli zakončené ružicami. Veža kostola bola sexagonálna, zakončená cibuľovou strechou s dvojitým krížom.

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Chrenovec - Brusno Chrenovec-Brusno 275
972 32 Chrenovec –Brusno
046/ 547 12 93 misiolasalette@prievidzanet.sk