Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 13.10.-20.10.2019 
28. nedeľa v cezročnom období  "C"


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

  8:00 

11:00

Za farníkov

+Mária (13)

Pondelok

  18:30

1. +Ján (1.výr.) č.217

2. +Mária (14)

Utorok

  7:00 

Voľný úmysel

Streda

 18:30

1. Za uzdravenie

2. +Mária (16)

Štvrtok

18:00

1. +matka Mária Dobrotková (1.výr.)

2. +manžel Anton č.106

3. +Mária (17)

Piatok

 18:30

+brat Miroslav (2.výr.) a ost. + z rodiny č.281

Nedeľa

  8:00

11:00

Za farníkov 

+Mária (20)

Dom smútku v Lipníku
Piatok   8:00 +Mária (18)
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

   9:30

+st. rodičia z oboch strán a ost. + z rodiny č.39
Pondelok  17:30 Voľný úmysel
Nedeľa

   9:30

+syn (30.výr.)
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa    8:00 +mama (1. výr.) č.259
Štvrtok   17:30 Nebude svätá omša
Nedeľa    8:00

+z rodiny Lomnickej č.249

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 +rodičia z ob. strán, +brat, ost. + z rodiny č.332
Utorok   8:00 +Mária (15)
Nedeľa   9:30 +rodičia a ost. + z rodiny č.251
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota  18:30

+matka Štefánia č.623

Streda  17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu pri príležitosti životného jubilea
Sobota  18:30

Za živé a zosnulé členky posvätného ruženca

Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 17:30

+rodičia Ignác a Antonia Keratoví, +starí rodičia

Sobota 17:30 +Mária (19)

 

+manžel a syn č.112

 

Liturgický kalendár
 
 • V utorok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

 • Vo štvrtok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

 • V piatok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu


Oznamy

  

 

15:00 stretnutie s farskou radou

16:00 otvorená beseda a diskusia veriacich s otcom biskupom bez farára v kostole

17:00 spoveď (spovedá otec biskup Marián)

18:00 svätá omša s otcom biskupom, generálnym vikárom, riaditeľom biskupského úradu, dekanom

Všetkých pozývame na stretnutie s otcom biskupom. 

Stanislav Pikna a Denisa Uhrínová. Sobáš bude 26.10. v Chrenovci (2). Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

 1. Ďakujeme za milodary na opravu schodov: 100€ od rodiny z Chrenovca, 100€ od rodiny z Lipníka a 300€ od obecného úradu z Lipníka. PBZ.
 2. Máme nové číslo farského časopisu. Ďakujeme za jeho prípravu celej redakcii.
 3. Saletínska Škola Novej Evanjelizácie pozýva na Kurz Filip, ktorý sa uskutoční 25. – 27. októbra v Chrenovci.
 4. V utorok pozývame na faru mladých zo 7.-9. triedy na stretko od 18:30 do 20:00. Tentokrát si pozrieme film Neplánované.
 5. Vo štvrtok nebude stretnutie pre deti z 2.-4. triedy, ani pre 5.-6. triedu, keďže budeme prežívať v našej farnosti vizitáciu z biskupského úradu. Program je nasledovný:
  1. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  2. V tomto mesiaci pozývame Vás k modlitbe svätého ruženca. Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstva podľa zaužívaného zvyku.
  3. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:


Farský kostol:

 • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 8.

 

 


 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Chrenovec - Brusno Chrenovec-Brusno 275
972 32 Chrenovec –Brusno
046/ 547 12 93 misiolasalette@prievidzanet.sk