Sviatosť birmovania

Podmienky

- dovŕšených 14 rokov,
- absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy,
- intenzívna príprava trvá 1 školský rok.

Termíny - každé 3 roky. Dátum birmovania je stanovený biskupským úradom 


 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Chrenovec - Brusno Chrenovec-Brusno 275
972 32 Chrenovec –Brusno
046/ 547 12 93 misiolasalette@prievidzanet.sk